Támogatás

Célok, tervek

Elsődleges célunk, hogy az anyagi terhek (pl. iskola épület bérleti díj) mértékét csökkentsük, amit elsődlegesen saját tulajdonú iskolaépülettel szeretnénk megvalósítani. Több lépést tettünk már a jelenleg is elhagyatott, üresen álló volt Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet miklóstelepi épületkomplexumának megszerzésére és leendő felújítására, bízva az együttműködési lehetőségben.

Emellett – remélve a mielőbbi végleges telephelyünk meglelését – keresünk olyan oktatási célra alkalmas épületet, melyet hosszútávú használatra (min. 20 év) ill. saját tulajdonba megkapnánk jelképes összeg vagy felújítás fejében Kecskeméten v. Kecskemét külterületén.

Célunk, hogy Kecskemét és vonzáskörzete számára továbbra is olyan oktatási intézményt (óvoda, iskola) tudjunk biztosítani és fenntartani, mely lehetőséget ad a családoknak arra, hogy a város első waldorf iskolájának pedagógusai által, a valódi gyermekismeret tükrében, waldorf keretettanterv használatával oktathassák gyermekeiket, akiknél a tapasztalatszerzés alapozza meg a gondolkodást. Iskolánkban olyan gyermekközpontú pedagógián alapuló nevelés folyik, mely a praktikus, gyakorlati tevékenységekre és a kreatív játékot támogató környezet biztosítására helyezi a hangsúlyt. Minden gyermek számára igyekszünk megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az érzelmi biztonságukat és a szellemi szabadságukat biztosítják, ami az egészséges fejlődésükhöz szükséges.

Mindemellet waldorf óvodánkkal szeretnénk biztosítani annak a lehetőségét, hogy már kisgyermekkorban, az iskolás évek előtt megalapozzuk azon nevelési feltételeket, amely tiszteli a kisgyermekek teljes emberi méltóságát, szellemi szabadságát és egyéniségét.

RÖVIDTÁVÚ CÉLOK:

  • Iskolai osztályok létszámának növelése
  • Óvoda 2. csoportjának feltöltése
  • A szülők számára ismeretterjesztő előadások, közösségi rendezvények szervezése

HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK:

  • Óvodai épület megvásárlását és felújítását biztosító hiteltörlesztés visszafizetése
  • Az iskolaépület bérleti díjának kiváltása haszonbérleti szerződéssel v. saját tulajdonú épület meglétével

 

Megvalósult projektjeink

 

  • Iskolai épületünk felújítása, oktatási célra alkalmas ingatlanfejlesztés által.
  • Új épületszárnyunkban – melynek bérlésével immár 115 diák befogadására vált alkalmassá intézményünk – mosdók, wc-k kialakítása az emeleti részen.
  • Hitelfinanszírozással megvásárolt óvoda épületünk teljeskörű felújítása, ezáltal 2 óvodai csoport (21 + 23 fő) befogadására alkalmas ingatlan megteremtése.

Hogyan tudja támogatni céljainkat?

PÉNZBENI ADOMÁNY – támogatási igazolást adunk róla

TÁRGYI ADOMÁNY – felajánlott eszközök, bútorok stb.

SZOLGÁLTATÁS  – cég/vállalkozó  szolgáltatást nyújt intézményünk felé ellenszolgáltatás nélkül

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG –ellenszolgáltatás nélkül végzett munka

ADÓ 1% – Alapítványunk 2022-től jogosult az adó1% -os felajánlások fogadására.

Támogatóink, partnereink részére különböző felületeinket (honlap, fb, támogatói tábla stb.) megjelenést biztosítunk.