Pedagógiai gondolataink, cselekedeteink

 

Mély meggyőződést szeretnénk elültetni

a gyermek lelkében, hogy a „világ jó”

és ez által, megalapozzuk bennük

az élethez való pozitív viszonyulást.

A kisgyereknél figyelembe vesszük, hogy az érzékleteiben él. Ami a környezetében történik, az akarva-akaratlanul hatást fejt ki rá. Tehát amit érzékelnek a látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás stb. által azok benyomásaival alakul ki belső világuk, és ezek irányítják és vezetik tapasztaló, megismerő tevékenységében majd a gyermeket. Mi ehhez nyújtunk segítséget a mindennapi tevékenységekben való megélésekkel a felnövekvő generációnak a Waldorf pedagógia által figyelembevett érzékelés (12 érzék) segítségével.

A gyerek azonban nemcsak a fizikai világot érzékeli, hanem a pszichés világot is. Átél, ha nem is tudatosan olyan gondolatokat és érzelmeket, amelyeket a környezetében élő személyek éreznek, gondolnak. Az első években még nagyon közel áll egymáshoz a testi és a lelki fejlődés, fontos, hogy szeretettel, figyelemmel, örömmel, pozitív érzéssel és gondolattal vegyük körül a kisgyereket, mert ez kedvezően hat érzékelés intenzitására.

Ezt úgy érjük el, hogy szelíd határok között neveljük a gyermekeket úgy, hogy a saját fejlődési útjukon a legteljesebben tudják megélni önmagukat. Olyan tapasztalatokhoz juttatjuk, hogy tetteikkel formálják, alakíthassák, erősítsék kezdeményező készségeiket, reális önértékelésüket, bizalmukat önmaguk és a világ felé. Mindezt természetes tárgyak között a természettel harmóniában együtt felfedezve, megélve tesszük.

A gyermekközpontú nevelés megvalósítására nagy hangsúlyt fektetünk. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy a pedagógusaink folyamatosan önfejlődésre törekszenek. Elfogadó, nyitott, figyelmes, kiegyensúlyozott, szelíd határtartással, pozitív kisugárzással vannak jelen, így tudják létre hozni az érzelmi biztonságot adó, nyugodt légkört.

 

Ritmus

 

Célunk, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a gyerekek sokszínű és mégis ismétlődő napi és heti tevékenységeire, az egyéni képességek figyelembevételével. Az évszakokhoz és a keresztény ünnepkörhöz csoportosított tevékenységekkel próbáljuk élményszerűbbé tenni a gyermekek óvodás éveit, havi ritmusokban megélve.

Az állandóan visszatérő ritmusok a gyermek biztonságérzetét növelik, így biztosítjuk a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek szervezését (napi, heti, éves ritmusban). Ezt szolgálja napirendünk tudatos összeállítása, melyben a koncentráltabb tevékenység után mindig egy szabadabb következik. Ezáltal ritmusa lesz a napnak, melyben a ki és belégzés minősége váltakozik, így a gyermekeknek elég idejük van a világról szerzett tapasztalataik megélésére, feldolgozására.

Tízórai

Fontos megemlítenünk, hogy gabona alapú ételeket készítünk tízóraira, mely megsegíti a gyermek testi fejlődését. Ezzel példát adunk egy egészséges táplálkozásra, ami által megalapozzuk az egészségmegőrzés szokásait. Sok idényzöldséget és gyümölcsöt kínálunk számukra.

Speciális étrendend esetén lehetőségeinkhez igazodva biztosítjuk az étkezést a gyermek számára.

A tízórai elkészítését a délelőttös óvodapedagógus és a mellette segítő Waldorf gazdasszony végzi. Bizonyos folyamatokban pl.: diótörés, gabonaőrlés, pucolás, darálás, gyümölcs és zöldségdarabolás, cipógyúrás a gyerekek is segítenek, ez is része pedagógiánknak. A tízórai elkészítéséhez szükséges élelmiszerek beszerzését az óvoda maga végzi, arra a feladatra jelentkező szülő(k) segítségével.

Az ételek minősége, tartalma és elkészítésének módja az egészséges életmódra nevelés egyik eszköze.

Pedagógiai munkánk lényege

Látható, hogy a pedagógiai munkánk során a legfontosabb, hogy a cselekvések, tapasztalások, érzések segítségével hozzájárulunk a gondolkodás fejlődéséhez, melyhez az óvónő figyelmes, tapintatos vezetése, nem engedi a túlterhelést, és védi a gyerek saját érésének, kibontakozásának tempóját.

Családok mondták…

Nagyon tetszik az, hogy a gyerekeket nem a klasszikus értelmében irányítva nevelik, hanem finoman terelgetve, őket egyenrangú félnek tekintve kommunikálnak velük már egészen kicsi koruktól, így hagyva meg nekik azt, hogy szabadon kibontakozhasson a személyiségük. Örülünk, hogy rájuk találtunk!

(Szilvási-Hazag Lívia)