Óvoda

“Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk.

Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. 

Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.” 

/Rudolf Steiner/

 

 

 

Óvodánk léte

Az Angyalszív Gyermekeinkért Alapítvány célul tűzte ki Waldorf óvoda létrehozását Kecskeméten. Óvodánk a Waldorf Óvodapedagógiai Programot (Budapest, 2012) választotta nevelési programjául, mely a Waldorf pedagógia iránt elhivatott szülők és több éve Waldorf pedagógusként dolgozó óvodapedagógusok csoportjának összefogásával, az aktív közös előkészítő munkafolyamat eredményeként megszületett Kecskeméten, a Téglagyár utca. 1/ b sz. alatti családi házban, ami saját tulajdonú ingatlan. Intézményünk a városközpont közelében található, tömegközlekedési eszközzel, egyéb járművel jól megközelíthető.

Óvodánk 2020. óvodai évben kezdi meg működését két vegyes életkorú óvodai csoporttal 8 órán túli nyitva tartással várjuk a Waldorf pedagógiát választó, Kecskemétről és a szomszédos településekről érkező családok gyermekeit.

Az óvoda önálló udvarrésszel rendelkezik. Kialakítása az ingatlan zöldterületéből került leválasztásra olyan módon, hogy az óvodás korú gyermekek számára biztonságos, védett érzetet keltsen. Biztosítunk olyan kertet, ahol a gyermek önmaga felfedezheti a természetet, kertgondozást végezhet. A gyermekek kielégíthetik természetes mozgásigényüket: futás, ugrás, egyensúlyozás, járás, futó és fogó játékok.

Óvodánk a Waldorf pedagógia módszerei mentén szakfejlesztés nélküli befogadó intézmény. Sajátos nevelési igényű gyermeket nem tudunk fogadni, mivel óvodánk nem rendelkezik az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Óvodánk nyitott a nemzeti, és etnikai kisebbséghez tartozó családok fogadására is. Ezen gyermekek esetében fontos tényezőnek tartjuk az interkulturális integráció megvalósulását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmének figyelembevételével.

Csoportjaink

Gyermekcsoportunk száma: 2

Maximális engedélyezett gyermeklétszámunk összesen: 44 fő

Megoszlása csoportonként:   

1. csoport: 23 fő

2. csoport: 21 fő befogadására alkalmas.

Csoport összetételnél igyekszünk figyelembe venni a nemek és a korosztály arányát.

Korcsoport: vegyes

Fogadott korcsoport: 3 – 7 éves korú gyermekek

A Waldorf óvoda sajátosságai

Ki is választja a Waldorf utat?

Azok a szülők,
akik tudatosan másként szeretnének
fordulni gyermekeik felé. Akik a gyermekeik
kiegyensúlyozott fejlődése érdekében
törekednek arra, hogy nyitott kapcsolatot
alakítsanak ki a pedagógussal és
elfogadják, hogy a gyermeket a családban
és az óvodában is az antropozófia
emberképén alapuló közös nevelési
hatások érjék.
Akik az óvodát, mint nagycsaládot igyekeznek
elfogadni és aktívan jelen vannak az intézmény
közösségépítő életében.

Az elsődleges érzelmi burok megteremtője a CSALÁD, a Waldorf óvónő ezt szeretné tovább táplálni, éltetni és pedagógiailag támogatni.

A gyerekeknek olyan nevelési feltételeket szeretnénk biztosítani, amely tiszteli a kisgyermekek teljes emberi méltóságát, szellemi szabadságát, és egyéniségét.

Ismerkedés és hospitálás biztosításával tud a szülő megismerkedni pedagógusainkkal és pedagógiánk sajátosságaival.

Közös döntés után, ha a kisgyermek hozzánk érkezik, akkor szülővel együtt lévő beszoktatási folyamat a gyermek leválási üteméhez igazodva történik.

Hosszabb szünetek, melyek segíti a gyermek kilélegzési, megélési és beépülési folyamatait (lásd szünetek időszakait)

A pedagógiai munkát csoportonként 3 óvodapedagógus látja el, akik a gazdasszony feladatokat is elvégzik, ezáltal mintát mutatnak a gyermekeknek.

Amiben Mi segítünk

 

Segítjük a pedagógiánkban való elmélyülést, ami a nevelésben való együttműködést támogatja. Ez az együttműködés az alapja egy sikeres nevelésnek.

Hospitálási lehetőség segíti a szülőt abban, hogy valódi képet kapjon a gyermekekről és a pedagógusokról.

Törekszünk, hogy a szülőkkel egy olyan nyitott kapcsolatot alakítsunk ki, melyben egy őszinte, egymást segítő kommunikáció működik a gyermekek érdekében.

Krízis helyzetben való jelzés és észrevétel esetén, ha az illető elfogadja, szociális közös segítési út kidolgozásával, megvalósításával törekszünk az adott probléma megoldására.

Családi programok és közös munkák megélésének élményeit biztosítjuk a családok számára.

Tevékenységeink, ünnepeink

Tevékenységeink

Szabadjáték
Az egészséges életmód alakítás
Az érzelmi nevelés és a szocializáció
Anyanyelvi és értelmi nevelés megvalósítása:
dajkáló, lovagoltató, ujj-játék, asztali áldás, köszöntések, népi irodalmi művek mesék verses formában, az adott évszakhoz, az ünnepkörhöz igazodó irodalmi művek
Ének-zene
Háztartási és kerti munkálatok, kertgondozás
Képalkotás és formázás, kézművesség: 
rajzolás-méhviasz krétával, festés- akvarellel, gyurmázás, formázás-  színes méhviasz gyurmából, gyapjúkép készítés- gyapjúból, cipóformázás
Szép mozgás- ritmikus körjátékban és az euritmiában
Természet megismerése – sétálások által

Szünetek

(lásd aktuális óvodai év terve)

Őszi szünet

2021. okt. 25–nov. 01.

Adventi szünet

2021. dec. 22–2022. jan. 02.

Sí szünet vagy farsangi szünet

2022. febr. 21-22.

Húsvéti szünet

2022. ápr. 14–24.

Nyári szünet

2022. jún. 16–aug. 31.

Ünnepeink

Születésnapok

Betakarítás (terményünnep)

Szent Mihály

Szent Márton

Szent Miklós, Advent

Vízkereszt – Három királyok

Farsang

Húsvét

Mennybemenetel

Pünkösdi

Nagyok búcsúztatása

Szent János (nyárünnep)

Családok mondták…

Az Új Alapítvány létrehozása, a szülők és a pedagógusok összefogása bizonyítja a legjobban, hogy miért volt jó döntés az Aranyliget Waldorf Óvoda mellett dönteni és kitartani.

Itt valóban a gyermek életkori sajátosságát, személyiségét figyelembe véve fordulnak feléjük a legnagyobb szeretettel az óvónők.

Háromszéki Kitti