Iskola

„ A jó iskola kérdése nem az, hogy "lássuk, mit nem tudsz", hanem, hogy "mit tudsz", a te sajátos képességeid (és az intelligenciák legalább nyolcféle formája) szerint. ”

/Vekerdy Tamás/

Iskolánk

A Waldorf pedagógia egyedi nevelési-rendszer, mely befogadó jellegű, készségfejlesztést szorgalmazó módszertanával a gondolkodás-érzés-akarat egyensúlyára épül.

Iskolánk tanítói Kecskemét első waldorf iskolájának pedagógusai, akik egymással valódi együttműködésre alapozva végzik oktatási tevékenységüket.

Az intézményünk iránt érdeklődő családok számára az egész tanév során lehetőség van iskolai látogatásra ún. hospitálásra, ahol a nyílt tanórák keretein belül közelebbről megismerkedhetnek a waldorf pedagógia sajátosságaival.  

 

Miben más egy waldorf iskola ?

  • Minden gyermek számára igyekszik megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az érzelmi biztonságukat és a szellemi szabadságukat biztosítják, ami az egészséges fejlődésükhöz szükséges

  • Képessé teszik a gyermekeket arra, hogy felismerjék saját lehetőségeiket

  • Olyan képességeik kibontakozását segíti elő, melyek a társadalomba való beilleszkedésükhöz szükségesek

  • Lépést tart a gyermekkor és a kamaszkor legfontosabb fejlődési fázisaival

  • Ösztönzi a fejlődéshez elengedhetetlen tapasztalatok megszerzését

  • Módszereivel új képességek, új látásmód, a megértés új módozatai hívhatók elő a tanulókban

  • A tanterv harmonizáló hatást fejt ki, mely kihat az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. 

Ezáltal a tanulás egyben gyógyító hatású, mivel megteremti a teljes személyiség egészséges fejlődésének feltételeit, dinamikus egyensúlyt hoz létre és kiegyensúlyozza az egyén másokhoz és a világhoz való viszonyát.

A Waldorf tanterv sajátosságai

A KÉZ-FEJ-SZÍV ISKOLÁJA

A Waldorf-iskolákat a “kéz, a fej és a szív iskolájának” is szokták nevezni, mivel az intellektuális készségek fejlesztésén túl – az életkori igényekhez igazodva – különös hangsúlyt kap a diákok érzelmi-akarati erőinek és szociális készségeinek fejlesztése, ápolása.
A gyermekek el tudnak mélyedni a művészeti tevékenységekben , melyek a : festés-rajz, zene, euritmia, dráma , és fontos jelentőséggel bír a kézimunka, fafaragás   (5. osztálytól) agyagozás, kertművelés is.

A Waldorf – tantervben az első nyolc év egységes egészet alkot. Az osztálytanítói rendszerben a gyermekek szociális fejlődését elősegíti, hogy ez alatt az idő alatt egy ember kíséri végig őket. Az iskolába lépő gyermekek egészséges fejlődéséhez fontos a szeretetteli tekintély, amit követni tudnak, és kellő biztonságot is nyújt nekik. 

Az osztálytanító alaposan megismeri a gyermekeket, több segítséget tud nyújtani nekik, nem csupán a tanulás folyamatában. A tananyagot is lehet bizonyos fokig az osztály – akár speciális – igényeihez igazítani.

Bár a Waldorf-tanterv kerek egész a 12. osztály végéig, a 8. osztály végén egy hosszú korszak zárul le, ami erőteljes határ a gyermekek számára. Ezekben az osztályokban a gyermekek egy szabadon választott témából ún. éves munkát írnak, ami egy írásos anyagból, egy művészi/gyakorlati munkából, majd ezek bemutatásából, egy előadásból áll. Ez a munka az egész éven át elkíséri őket, folyamatosan dolgoznak rajta. 

Diákélet iskolánkban

A közismereti tárgyakat 3-4 hetes tömbökben, ún. “epochák”– ban tanítjuk. Ez azt jelenti, hogy ezen időszakban egy tárggyal (földrajz, matematika, történelem…) minden nap 8.00-10.00 óráig foglalkozunk. Ez lehetővé teszi az intenzív, elmélyült munkát, egy-egy téma sokoldalú feldolgozását. Ezt követően, 10.00 óra után az idegen nyelveket és a készségtárgyakat a “hagyományos” órarend szerint tanulják a diákok.

A gyermekek iskolai életét nemcsak a napi ritmus, hanem az évkör ünnepei is erősen meghatározzák. Az ünnepek – a keresztény ünnepkör ünnepeit követve – mindig egy hosszabb időszak hangulatát és tevékenységeit is megalapozzák. Az évszakünnepeken az osztályok betekintést nyújtanak az éppen tanult témákba, tananyagba.

Év végén általában minden osztály készül egy-egy színdarabbal, amely mintegy összefoglalója az adott évnek. A 8. és a 12. osztály végén ez a színdarab még nagyobb hangsúlyt kap, lezárja az első 8 éves időszakot és a 12 éves Waldorf-tanterv egészét.

 

A nevelés egészét tekintve jobbnak tartjuk, ha osztályozás helyett az év végén részletes, személyre szóló, írásos szöveges visszajelzést, értékelést kapnak (5. osztály végéig a szülők, majd 6. osztálytól a tanulók.) Félévkor minden szülővel beszélget az osztálytanító a gyermek fejlődéséről, haladásáról, valamint rövid, írásos bizonyítványt is készítünk.

Folyamatos visszajelzést kapnak a szülők az osztályban folyó munkáról a havonta tartott szülői esteken, és igény szerint egyeztetett időpontokban. Nagyon fontosnak tartjuk a szülők és a gyermeket tanító pedagógusok közötti élő, személyes kapcsolatot.

 

Tantárgyak, ünnepeink

Tantárgyak

A waldorf kerettanterv a NAT-tal kompatibilis

magyar

matematika

honismeret – földrajz

biológia-állattan/növénytan

történelem

fizika

kémia

idegen nyelv (angol, német)

euritmia

bothmer – mozgás

dráma

zene

formarajz,

festés,

kézművesség,

kertművelés

Szünetek

(lásd aktuális iskolai év terve)

Őszi szünet

2021. okt. 25 -nov. 01.

Adventi szünet

2021. dec. 22 – 2022. jan. 02.

Sí szünet vagy farsangi szünet

2022. febr. 21-22.

Húsvéti szünet

2022. ápr. 14-24.

Nyári szünet

2022. jún. 16 – aug. 31.

Ünnepeink

Születésnapok

Szent Mihály

Szent Márton

Szent Miklós, Advent

Vízkereszt – Három királyok

Farsang

Húsvét

Nyolcadikosok búcsúztatása

Családok mondták…

A mi lányunk is ide jár! Fantasztikus osztálytanító, pedagógus kar, – egy életre szóló ajándék amit tőlük kaptunk! Általuk tapasztalhattuk meg e közösségben a Waldorf pedagógia mindennapi csodáit! (Bozóki János)