GY.I.K

Kérdések – válaszok

Igaz, hogy bizonyos típusú (pl. művészi hajlamokkal rendelkező) gyermekeknek ajánlott a Waldorf iskola?

Nem. A Waldorf iskola minden fajta gyermeknek ajánlható, képességektől, tehetségektől függetlenül. A Waldorf tanterv tág lehetőséget biztosít minden téren a fejlődésre: elméleti/tudományos téren, művészetekben, praktikus-gyakorlati tevékenységekben stb.

Igaz, hogy a Waldorf iskola sajátos nevelési igényű, vagy valamilyen tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek való?
Ez az egyik leggyakoribb félreértés és/vagy előítélet, nemcsak nálunk, hanem sok helyen külföldön is. Nagyon sokan gondolják azt, hogy egy alternatív iskola elsősorban „problémás” gyermekeknek való, akik nem boldogulnak a hagyományos rendszerben. NEM,a Waldorf iskola nem a sajátos nevelési igényű, vagy valamilyen tanulási nehézséggel küzdő gyermekek iskolája. A vizsgálatok kimutatták, hogy például a lassúbb tempójú, elnyújtott írás-olvasás tanítás, a gyermekfejlődés stádiumainak és törvényszerűségeinek megfelelő módszerek használata tényleg a Waldorf iskolákat bizonyos tanulási nehézségek (pl. diszgráfia, diszlexia) jó esélyű prevenciós helyeivé teszik, de ez semmiképp sem jelenti azt, hogy a Waldorf iskola ezen tanulási nehézségek korrekciójára lenne szakosodva, vagy ezt tűzné ki céljául.
Az empátia, a társas felelősség és érzékenység megélése és fejlesztése érdekében a tanító dönthet osztályonként maximum egy sajátos nevelési igényű/fogyatékos gyermek felvételéről, azzal a feltétellel, hogy az intézmény rendelkezzen a megfelelő segítő szakszemélyzettel, illetőleg az intézmény tudja biztosítani ezen gyermekek fejlődését.
Igaz, hogy a Waldorf iskolában nem használnak tankönyveket?
A hagyományos iskolákban megszokott céllal és módon tényleg nem. A gyermekek maguk készítik a „tankönyveiket”, az ún. epocha-füzeteket, nagy gonddal, sok munkával és az általuk elérhető legjobb minőségben. Az epochafüzet mellett, kiegészítő forrásként mind a diákok, mind a tanárok különböző könyveket használnak, beleértve tankönyveket is, de nem egyedüli, kizáró jellegű forrásként, amelyben „készen” megtalálható a lecke.
Igaz, hogy a Waldorfban nincsenek jegyek? Egyáltalán van értékelés?

Értékelés természetesen van, de tényleg nem érdemjegyeken alapszik. Részletek az Iskola oldalunkon található.

Hogyan boldogulnak a Waldorf-rendszerhez hozzászokott diákok a hagyományos rendszerben, ha iskolát váltanak?
Ha valami oknál fogva iskolaváltásra kerülne a sor, azt tanácsoljuk, hogy ezt ciklusvégeknél tegyék (IV., VIII. osztály végén), amikorra a Waldorf iskolák is teljesítik azokat a nevelési-oktatási célokat, mint a hagyományos iskolák. A tapasztalat azt mutatja, hogy minél zsengébb életkortól volt nálunk egy gyermek, annál gazdagabb „hozománnyal” távozott egy esetleges iskolaváltáskor, és általában olyan egészséges belső tartással, munka- és életkedvvel, amely révén sikerrel megállták helyüket a hagyományos iskolában.

Családok mondták…

2019 márciusában még nem gondoltuk, hogy ez a csoda megszületik.
Ma már a mi gyermekeink is idejárnak.
Ékes bizonyítéka az Intézmény, hogy összefogással minden elérhető.
(Szilvási-Hazag Imre)