Pedagógusok és Munkatársak

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

Pedagógusok

 BALLA BEÁTA – Intézményvezető, Osztálytanító – 8.osztály

A Szegedi Tudományegyetem biológia-környezettan szakán 2005-ben fejeztem be a tanulmányaimat és kaptam tanári diplomát. Ezután költöztem a leendő férjemhez Kecskemétre.
A 2006/2007-es tanévben Waldorf-pedagógusként kezdtem dolgozni. Az akkori 3. osztály osztálytanítója lettem, akik a következő tanévben össze lettek vonva a felettük lévő évfolyammal. A tanév második felétől kezdtem el a Waldorf tanárképzést, melyet 2008-ban fejeztem be. Mindez gyökeres változást hozott az életembe. Nagyon sokat tanultam az osztályomtól, sokat segítettek egyéniségem fejlődésében, az életutam megtalálásába. Miután megismerkedtem Waldorf-pedagógiával, éreztem, hogy megtaláltam a hivatásomat és azt a szellemiséget, ahogy majd a saját gyermekeimet is nevelni szeretném.

A kisfiam, majd a kislányom megszületése után, 2014-ben lettem elsős osztálytanítója a jelenlegi osztályomnak.
2015-től az osztálytanítói feladatokon felül megbízással intézmény vezetői feladatokat is elláttam. 2019-ben fejeztem be az intézményvezetői szakvizsgámat. Jelenleg az intézményben, mint 6. osztályos osztálytanító és intézményvezető dolgozom.


DARULA ANDREA – Osztálytanító – 7.osztály

1990-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. Azóta nagyon sok tapasztalatot szereztem változatos pedagógiai területeken.
Pályakezdőként Mezőtúron tanítottam egy kisebbségi osztályban, majd Városföldön egy azóta megszűnt kis falusi iskolában összevont osztályokban.

A fiam születése után Helvécián folytattam, végigkísértem egy osztályt elsőtől negyedikig, majd 11 évig autista gyerekekkel foglalkoztam a Speciális Autista Tagozaton.
2007-ben elvégeztem a gyógyúszás-szakoktatói képzést, megtanultam a HRG-terápiát, azóta foglalkozok különböző fogyatékkal élő gyerekekkel az uszodában, ez a mai napig fontos része az életemnek.
2013-ban lettem a Mihály Kertje Waldorf Iskolában elsős osztálytanító, és életemben először éreztem azt, hogy végre megtaláltam az én utamat, a lehető legjobb iskolát, ahol valóban jó gyereknek lenni és nagyon nagy öröm boldog gyerekeket tanítani és tanulni tőlük. Az elmúlt hat évben én is sokat fejlődtem az osztályommal együtt, szerencsére több területen már túlnőttek rajtam.
Elvégeztem a Waldorf-tanárképzést és minden nyáron részt veszek a nyári akadémián, ami sokat segít a következő évi felkészülésben. Nagyon hálás vagyok, hogy a nyár folyamán sikerült az új iskolánkat, az Aranyligetet létrehozni, így betarthatom a szülőknek tett ígéretemet: akik velem tartottak, azokat én kísérhetem át a nyolcadik osztály végén a virágkapun.


SZALAI ILDIKÓ – Osztálytanító – 6.osztály

1995-2019 – ennyi idő telt el azóta, hogy a waldorf pedagógiával az eleven valóságban találkoztam. Azóta felnőttek a gyermekeim ennek az emberszemléletnek a tükrében voltam osztálytanítója olyan gyermekcsapatnak, akik velem kezdték és fejezték is be általános iskolai éveiket. A pedagógia hitelességben iránytű számomra saját két lányom valósághoz és az élethez való viszonya.
Jelenleg ötödikes oszálytanító vagyok.
És tagja egy olyan közösségnek, amely bátor, elszánt és különbözőségünk ellenére összetartani képes egy valódi ügyért: a gyerekekért, a jövőért.


SZALAI KRISZTINA – Osztálytanító – 4.osztály

Tanító-óvodapedagógusként kaptam diplomát 2000-ben Kecskeméten. Lakóhelyemen, Izsákon 10 évig tanítottam, ekkor végeztem el a drámapedagógus képzést.Köszönettel tartozom minden földi és égi volt kollégámnak támogatásukért, igaz emberi gesztusaikért.

Gyermekeim az ötödik, én a harmadik tanévemet kezdtem ebben az elhivatott közösségben. Hétközben a harmadikosok osztálytanítójaként, hétvégén a Waldorf képzés lelkes hallgatójaként formálódom.


PALOTÁS ENDRE – Osztálytanító – 3.osztály

Tanítói és óvodapedagógus diplomámat Kecskeméten szereztem. A főiskola után egy évet töltöttem Skóciában, Aberdeen mellett, egy waldorf közösségben, ahol mélyen megérintett az a szellemiség, amely minden waldorf pedagógia alapján működő intézményben érezhető, legyen az óvoda, iskola, vagy akár a skóciai camphill falvak.
Ennek hatására nem volt kérdés számomra, hogy saját gyermekeimet is waldorf intézménybe írassam, ha eljön az ideje. Így legnagyobb fiam már hetedikes, középső ötödikes, legkisebb pedig óvodás.

A Waldorf pedagógia számomra elsősorban arról szól, hogy másképp is telhetnek az iskolás évek. Azok a meghatározó évek, melyek nagyon fontosak a gyermek személyiségének alakulása, a világgal és embertársaival való kapcsolatának minősége szempontjából. Lehet a tanulási folyamat sokkal inkább élvezetes, izgalmas, látványos, kényszerektől, határidős nyomásoktól mentes, mint stresszes, nyomasztó.
A gyerekeket abban segítjük, hogy megtalálják önmagukat, az ő egyéni útjukat. Ismereteik úgy bővülnek, készségeik, képességeik úgy fejlődnek, hogy közben önbizalmuk is növekszik az iskola meleg, bensőséges, elfogadó, megtartó légkörében. Ezen az úton segítem, támogatom a rám bízott gyermekeket.


KIRSCHNER CSILLA – Osztálytanító – 2.osztály

Népi játék és kismesterségek oktatójaként végeztem a Magyar Művelődési Intézetben, kosárfonó szakon. Tanítói képesítést a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szereztem, a waldorf osztálytanítói képzést pedig az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán.
2012 óta lakom a családommal Kecskeméten, 2019. szeptember óta osztálytanítóként mindhárom gyermekemmel egy iskolában tanulunk. Együttműködést, elfogadást…nap mint nap mint nap. Élethosszig.

A pedagógia lényege számomra: A legjobb tudásunk szerint kísérni a ránk bízott gyermekeket. Segítve, támogatva őket abban, hogy legyőzzék saját gyengeségeiket és félelmeiket. Megerősítést kapjanak az erősségeikben, ki tudják bontani a bennük rejlő értékeket. Közben lehetőséget biztosítani, hogy minél többet lássanak, tapasztaljanak, érezzenek, és értsenek meg a körülöttük levő dolgokból, a világból. És megtalálják az irányt a saját útjuk felé.


ÁBELNÉ FARKAS CINTIA – Osztálytanító – 1.osztály

Régóta készültem a tanári pályára, és egyenes utam vezetett odáig. 2000-ben diplomáztam a Budapesti Tanítóképző Karon. Innen Solymárra mentem a Waldorf Tanárképzésre, ahol a nappali két évesen végeztem. Remek évek voltak ezek és nagy lelkesedéssel lettem Kecskeméten elsős osztálytanító, amikor a Waldorf iskola még gyerekcipőben járt Bács-Kiskun megyében.
Azóta két csodás gyermekem született, ezért kisebb megszakításokkal tanítottam, de mindig visszatértem az iskolába.
Idén már mindkét gyermekem velem jön reggelente az iskolába, a fiam 7. osztályosként, a lányom most kezdi az 1. osztályt. Jómagam pedig a 6. osztályban tanítok és élem meg a tanulás-tanítás örömeit.

 


NÓGRÁDI TÍMEA  – Pedagógiai asszisztens

Három gyermekem közül a középső már Waldorf-gimnáziumba jár és a legkisebb is boldog waldorfos.
Waldorf-szülőként lehetőséget kaptam arra, hogy megismerjem, mire van valóban szüksége gyermekemnek az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéshez.
Itt nem csak a gyermek, hanem – szülőként –  én is állandóan tanulok.
Hálás vagyok, hogy negyedik éve segíthetem a pedagógia munkát és hogy tagja lehetek ennek a nagyszerű csapatnak, ahol megtapasztalhatom a közösség teremtő erejét.

 

Szaktanárok


SZEPESI ANDREA – Euritmia, Zene

Sok éve már, amikor Kecskemétre kerültem. Akkor rögtön éreztem, hogy erőteljes lesz a kötelék, ami ehhez a városhoz fűz.  Sokféle dolgot tanultam és több helyen is dolgoztam, amíg találkoztam a Waldorf-pedagógiával, elsőként, mint szülő. Két gyermekem nyolc éven át részesült benne, ma már felnőttek és mindketten azzal foglalkoznak, amit a legjobban szeretnek és tudnak. Tanulmányaimat kamatoztatni tudtam a Kecskeméten elsőként induló Waldorf Iskolában. Menet közben ismerkedtem meg az euritmiával, és öt éven át tanultam, mielőtt tanítani kezdtem. Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan közösségben dolgozhatom, ahol együtt gondolkodunk, szervezzük az iskola életét, segítségére vagyunk egymásnak és igyekszünk a ránk bízott gyermekeket ennek a pedagógiának a szellemében nevelni.


ZUBORNYÁK ATTILA – Bothmer gimnasztika

Két már felnőtt gyermekem végzett az első kecskeméti waldorf iskolában. 2004-ben fejeztem be a Bothmer gimnasztika tanárképzést, s előbb óraadóként, majd 2009-től teljes állásban tanítottam gyermekeket a mozgás szeretetére, a közös játékok élményszerű megélésére.
Nagyon örülök, hogy egy olyan iskolában taníthatom tovább az általam korábbról megismert gyerekeket, ahol az első prioritás- az eredményes pedagógiai munkához, a lehető leg jobb feltételek megteremtése-, hogy a kollégáimmal közösen felhalmozott 17 éves pedagógiai tapasztalatunk minél inkább szolgálja a ránk bízott gyerekek fejlődését.

PÓSFAI FERENC – Angol tanár

Angol illetve Testnevelő-edző szakon végeztem a Szegedi Tudományegyetemen 2017-ben. Az egyetemi éveim alatt Szegeden majd ezután Izsákon és Kecskeméten tanítottam nyelvet a legkülönfélébb korosztályoknak 3-63 éves korig.

Kecskeméti születésű vagyok, ezer szállal kötődöm a városhoz és boldog vagyok, hogy az egyetemi évek után visszatérhettem Szülővárosomba tanítani.  Ez az első évem Waldorfos szaktanárként, csak úgy szívom magamba az új impulzusokat és élményeket ebben az igazán élő, inspiráló és befogadó közegben. Úgy érzem megtaláltam a hiányzó puzzle darabot azzal, hogy immáron nem csak magántanárként, hanem osztályokkal, közösségekkel is foglalkozhatok.

Az angol tanítása számomra igazi szívbéli ügy. Úgy vélem, igazán jó Tanárok kísértek végig tanulmányaim során, rendkívül sokat kaptam, ebből szeretnék tovább adni jelenlegi és leendő diákjaimnak: szeretetet, tudást és jó kedvet a tanórák során.

FUCHS GABRIELLA – Intézményi titkár

2016 óta élek Kecskeméten, a Mecsekből költöztem a Hírös városba. 2017-ben kerültem a waldorf iskolába, ami akkor még Szarkásban volt. 2019-ben  az Aranyliget Waldorf Intézmény  indulásakor csatlakoztam a tanári karhoz mint intézményi titkár.

Hozzám fordulnak először a szülők és a pedagógusok, ha elintéznivalójuk vagy kérdésük van; kapcsolatot tartok más intézményekkel, hivatalokkal miközben a napi adminisztrációs rutint elvégzem.

Szeretek ebben a közegben dolgozni, örömmel tölt el, ha segíteni tudok.